Yavaş Kasılan ve Hızlı Kasılan Kaslar (Slow Twitch ve Fast Twitch Muscles)

[Editör Notu: Yazıda kullanılan “fiber” kelimesi; kas lifi, kas iplikçiği, kas dokusu, kas ipliği, kas teli vb. birbirinden farklı ama benzer anlamlarda kullanılmıştır. Kas yapımızın kas dokusu elemanlarını büyükten küçüğe şu şekilde sıralarız: Kas dokusu, kas lifi, kas teli / ipi ve kas telciği / iplikçiği. Detaylı bilgiyi Vücudumuzdaki Kaslar yazısında bulabilirsiniz. Metinde kullanılan “konsantrasyon” kelimesi, “bir işe odaklamak” vb. bir anlamda değil, sportif terim olarak kullanılmıştır. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse: Örneğin, kolunuzla bir ağırlığı kaldırırken sıkışan kaslarınızın durumu konsantratiftir yani konsantre (konsantrik çalışma) gerçekleştirler.]

 

Vücut geliştirme, body building ve fitness hakkındaki bu yazıda kullanılan telif haklarıyla korunan görsel db2r Creative Commons lisanslarına uygun olarak kullanılmıştır.

 

 

 


 

Hızlı Kasılan ve Yavaş Kasılan Kaslar

 

 

Yazan: Edward Erdal Ekşi

Değerli vücutçu arkadaşlarım, bir salona girdiğinizde birçok insanın değişik tarzlarda çalıştığını görürsünüz. Size iyi gelen bir çalışma tarzının, başkasına iyi gelmediğine; başkasına iyi gelen bir çalışma tarzının ise size iyi gelmediğine pek çok kere şahit olmuşsunuzdur. Bu durumun nedenlerini bilenleriniz olduğu gibi bilmeyenleriniz de vardır. İşte bu yazımda, bu durumu ortaya çıkaran nedenler arasında en önemlisini, vücudunuzdaki adalelerin yapısının nasıl olduğunu ve nasıl çalıştıklarını sizlere anlatmak istiyorum.

Adalelerimiz Yavaş Kasılan (Tip 1) [Slow Twitch (Type 1)] ve Hızlı Kasılan (Tip 2) [Fast Twitch (Type2)] olarak iki gruba ayrılır; ikinci grup yani Fast Twitch de kendi içinde başlıca iki gruba sahiptir: Tip 2A ve Tip 2B.

Tip 1 ve Tip 2 kasların vücudumuzdaki dağılımı temelde benzer olmakla birlikte farklılık taşır ve bu nedenledir ki her birimiz çok farklı vücut yapılarına ve atletik kabiliyetlere sahibiz. Vücudumuzdaki hızlı kasılan ve yavaş kasılan adale sayılarının oranı ve adaptasyonu, insandan insana değişik olabileceği için yapacağımız spordaki başarılar da buna göre şekillenir. Kimimiz daha kuvvetli, kimimiz daha çevik ve süratliyiz. Normal bir insanda bunların sayısı %50 hızlı kasılan, %50 yavaş kasılan kas lifi olmakla beraber, kendi atletik dallarında başarıyla öne çıkan sporcularda bunlardan birinin yüzdesinin %80’e kadar çıktığı, hatta yoğunluklu antrenman (intense training) ile yavaş kasılan ve hızlı kasılan adalelerin, kişinin yaptığı spora göre yer değiştirdiği ve karşı adalelere dönüştüğü kesinlikle gözlenmektedir.

Yavaş Kasılan Kas Lifleri (Tip 1) [Slow Twitch Muscle Fibers (Type 1)]

Tip 1 Kaslar: Kırmızı renklidirler. Büyümeleri zordur, bu adaleler daha ziyade “kuvvet adaleleri” veya “kırmızı adaleler” olarak isimlendirilir. “Endurance” yani dayanıklılık ile ilgili kullanılan başlıca adalelerimizdirler ve bize kuvvet sağlarlar. Çok uzun süre kuvvetlerini koruma özelliklerine sahiptirler. Yapılarındaki yüksek sayıdaki “mitokondri”, oksijeni kullanarak görevini yapar. Yorulmaya dirençlidirler, laktik aside karşıdırlar; kırmızı renklerini, içlerindeki demir taşıyan proteinlerden alırlar (tavuk butu’nun rengi bu nedenle değişiktir) ve kas iplikçiklerinin (“fiber”lerinin) çapı daha küçüktür. Maraton koşucuları, cross-ski yarışçıları, bisiklet yarışçıları bu adalelerinin yardımı ve bu adalelerinin hemen hemen %80-90 olarak gelişmiş olmasına dayanarak bu sporları yaparlar.

Hızlı Kasılan Kas Lifleri (Tip 2) [Fast Twitch Muscle Fibers (Type 2)]

Tip 2A Kaslar: Pembe renklidirler, çok çabuk adale kasılmalarına sahip bu iplikçikler, kısa zamanda çıkardıkları şiddetli kuvvet ile işlerini yaparlar. Bunu içlerinde biriktirdikleri glikojen ve enzimlerden aldıkları enerji ile yerine getirirler. Bu adaleler hem aerobikdirler hem de anaerobik. Enerjilerini glikozu ATP’ye dönüştürerek elde ederler, ancak adale spekrumunun en ortasında olan bu fiberler maksimum kapasiteye Tip 2B kadar kısa sürede erişemezler. Futbolcular (Amerikan futbolu oynayanlar), hokeyciler, halterci (weightlifter)ler ve kısa mesafe koşucu (sprinter)larında bu adalelerin en üstün seviyede gelişmiş olduğu görülür.

Tip 2B Kaslar: Beyaz renklidirler, bu adale lifleri tamamı ile anaerobiktirler ve enerjilerini glikozu ATP’ye dönüştürerek elde ederler, çabuk kasılırlar ve yorulurlar, dinlenmeye ihtiyaçları vardır ancak bütün kas iplikçiği türleri içinde en yüksek hıza ve kuvvete sahip olanlardır. Hızlı ve kuvvetli hareketler yapmamız gerektiğinde, beynimiz bu adaleleri süratle harekete geçirir. Çok kısa zamanlı enerjileri vardır, bu nedenle maksimum kuvvet elde edilsin diye en sona bırakılırlar. 100-200m sprinter’ler, powerlifterler (strongman), vücut geliştirmeci (bodybuilder)ler bu adaleleri çok kullanırlar.

Demek ki özetle şöyle: Yavaş kasılan adalelerini en çok kullanan atletler, yaklaşık 2.5-3 saat süren parkurları tamamlayan maraton koşucuları ise hızlı kasılan adalelerini en çok kullananlarda da sprinterler, halterciler ve vücutçulardır. Yalnız, diğer sporculara nazaran vücutçular aynı zamanda her iki adale çeşidini de aynı ehemmiyetle çalıştırmak zorundadır.

Bu iş her ne kadar karmaşık gözükse de iki gruba ayrılan adalelerimizi anlamakta fayda var demiştim, çalışmalarınızı bütün bu fiberleri anladıktan sonra daha iyi yapacağınızdan eminim. Vücutçuluk diğer sporlar gibi sürat veya kuvvet, çeviklik gibi maharetleri öne çıkarmayı amaç edinmediğinden her iki grubu da en iyi şekilde çalıştırmak için bu konuyu anlamakta fayda var.

Şayet hareketlerinizi sadece ve sadece düşük tekrar (low rep) veya yüksek tekrar (high rep) olarak yapıyorsanız mutlaka öteki fiber grubunu ihmal ediyorsunuz demektir. Mesela sadece 2-5 tekrar yapan vücutçular bu esnada yavaş kasılan (slow twitch) adalelerini ihmal ediyorlar demektir. Aynı şekilde, bütün hareketlerinizi makinelerde veya süratle yapıyorsanız, bu seferde hızlı kasılan (fast twitch) adalelerinizi ihmal ediyorsunuz demektir.

Hangi Adaleler Nasıl Çalıştırılmalı

Vücudumuzdaki bu adale grupları, kendi içinde her iki grubu da taşır ama bazı bölgelerde bir adale grubuna daha yoğun olarak toplanmışlardır. Değişik kas gruplarında değişik kas lifi tipi oranlamaları vardır.

Yavaş kasılan (slow twitch) adalelerimiz genellikle ince ve küçüktürler, mutlaka yüksek tekrarlar ve hızlı-orta hızda tekrarlar ile çalıştırılmalıdırlar. Bu adalelerimizin en yoğun bulunduğu bölgelerin başlıcalarından birkaçı: baldırlar (calves), pazular (biceps), arkakollar (triceps), önkollar (forerarms), karın bölgesi (abdominal), omuzlar (shoulders). Bu adalelerimizi “konsantrik evre (concentric phase)”de orta ve yüksek hızda 10-15, yani yüksek tekrarlarla çalıştırmamız gerekir, baldır (calf) çalışmaları her zaman “öncelikli antrenman (priority training)” içine alınmalı her çalışma gününün en önüne eklenmeli ve 20-25 tekrardan az olmamak şartı ile çalıştırılmalıdır.

Hızlı kasılan (fast twitch) adalelerimiz ise genellikle büyük adalerimiz olan boyun (neck), bacaklar (legs), sırt (back) ve göğüs (chest) bölgesinde daha yoğun olarak yerleşmiş olan adalelerimizdir. Ancak yine tekrar ediyorum: İki adale fiber çeşidini de içinde taşıyan bu gruplar yavaş ve orta (slow-moderate) hızda 15-17 tekrarla ve hafif kilo ile “piramit” olarak çalıştırılmaya başlanmalı, kilo arttırılırken tekrar sayısı 5-6’ya kadar azaltılmalı ve bu arada “eksantrik evre (eccentric phase)” yani negatiflere daha iyi karşılık veren ve büyüyen bu adalelerin yavaşca, gererek ve yedirilerek çalıştırılmasına dikkat edilmelidir. Bu bölgelerdeki adalelerimizin hem dezavantajlı hem de avantajlı yanları vardır, yavaş ölçü kazanırlar ancak yavaş da ölçü kaybederler.

Bodybuilding, genellikle hızlı kasılan liflerin çalıştırılması demektir, bununla beraber; hareketlerinizdeki tekrarlar, set aralarındaki durma süresini doğru belirlememek, kaldırılacak kilonun doğru seçilmemesi hatta ilk ve son ağırlıkların doğru seçilmemesi durumunda milyonlarca fiber çalışılmadan antrenmanlarınızı bitirebilir ve kendinize neden gelişemediğinizi sorabilirsiniz. Bu nedenle sizlere arada sırada adalenizi “şok” edecek bir çalışma usulünü denemenizi öneririm. Bu yazımda sadece “göğüs (chest)” bölgesini kapsayan bu çalışma şeklini, devreler halinde ve yaptığınız çalışmaların arasına sokabilirsiniz. Bu balanslı çalışma şeklini her 4-6 hafta da bir uygulayarak göğüs bölgenizdeki her bir fiberi çalıştırmış olacak, onları “şok” ederek daha süratli büyümesini sağlayacaksınız, isterseniz bir deneyin.

Örnek Göğüs Antrenmanı (Chest Workout)

Tekrarlar ve Kalitesi

Yazımın bu ikinci kısmında ise size, çalışmalarınızın kalitesi ve değişik çalışma yönlerinden bahsetmek istiyorum. Gelecek aylar içinde ağır setler (heavy sets), hafif setler (light sets); yüksek hızlı tekrarlar (high reps), düşük hızlı tekrarlar (low reps), patlamalı (explosive) tekrarlar yapacaksınız, şayet “ileri düzey vücut geliştirmeci (advance bodybuilder)” olmak istiyorsanız mutlaka arada sırada “değişiklik” yapmanız şart.

Yüksek Hızlı Tekrarlar (High Reps)

Yapılan “yüksek tekrar” ve setler, özellikle “mitokondriyel kas kütlesi (mitochondrial mass)”nin büyümesine neden olur. Ayrıca, hızlı kasılan fiberlerin ortaya çıkmasına ve “testesteron” seviyesinin yükselmesine neden olur.

Düşük Hızlı Tekrarlar (Slow Reps)

Hareket; yukarı 10 saniye, aşağıya indirme 10 saniye sürmeli, yukarıda ayrıca 2 saniye daha tutulmalıdır. Adalenize yapacağınız baskıyı korkunç bir miktarda arttıran bu çalışma şeklinde seçeceğiniz kiloya siz karar verin. Bu “şiddet, yoğunluk (intensity)” adalenizde yanmaya neden olacak ve GH (growth hormone=büyüme hormonu)’ın ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

İlaç almadan kendi vücudunuzun doğal niteliklerini harekete geçirmek için kullanacağınız en güzel hareket şekillerinden biri olan düşük tekrarlı çalışmayı arada sırada kullanmakta fayda var, şayet adale bunu başaramazsa da hemen hızlı kasılan adalelerini araya sokarak onların da ortaya çıkmasını sağlar, yani: “Bir taşla iki kuş.”

Günlük Çalışmalarınızdaki Kalitenin Ortaya Çıkarılması

Çalışmalarınızdaki kalitenin yükseltilmesini amaçlayan bu kısımdaki tavsiyelerimi takip ederseniz size çok faydası olacağını tahmin ediyorum. Çok uzun seneler bunları hiç aksatmadan ve bırakmadan takip ettim. Hâlen 18-20 yaşında kaldırdığım kiloların aynısını hatta daha fazlasını, çok daha kaliteli bir şekilde kaldırabiliyorum, demek ki yanlış bir şey yapmamışım. İşte size genel tavsiyelerim:

“Konsantrik Evre (Concentric Phase)”de Sıkıştırma

• Yaptığınız her eş merkezli adale grubu çalışmasında, hareketin en üst noktasında hedef adalenizi en üstün seviyede sıkıştırmaya çalışın.

• Sadece kiloyu kaldırmayı veya bir sonraki tekrarı veyahut da daha kaç tekrar kaldığını düşünmeyin. Bu sizi, o andaki “tekrarın kalitesinden” uzaklaştırıp riske atarken toplamda yaptığınız setin düşüncesine veya setin nasıl biteceğine iter.

• Tekrarı yaparken bütün kanı kas fiberlerine iterek onun yüksek seviyede mikro travma yani “mikroskopik-lezyon”unu sağlayın.

• Bu travma (trauma), sizin adalenizin inanılmaz derecede çabuk büyümesini sağlayacaktır.

• Bütün seti tamamlamanın tek manası, devamlı yani arka arkaya yapılan “zorlama (pressure)” olmalıdır.

• Bu konsantrasyonu sağlayamadığınız anda adale büyümesini gerçekleştiremezsiniz.

“Negatif Evreli (Negative Phase)” Setler’de Odak Noktası

• Negatifler hemen hemen hiçbir vücutçunun ansiklopedisinde yok gibi bir şey, oysaki bir kiloyu indirirken gösterilecek dikkat kaldırılırken yapılacak konsantre kadar önemli. Sadece negatiflere yani “negatif konsantrasyon) negative contraction”a verilecek önem ile adalenin büyümesine fazladan katkıda bulunabiliriz.

• Hareketlerin negatifinde, adalenin gerdirme (stretch) yapmasını yavaşlattığımızda onun doğal performansına karşı koyduğumuz ve onu yavaşlattığımız için tekrar bir zorlanma, tekrar bir travma yaratarak büyümesini sağlarız.

“Mikro Travma” Yani Adalenin Gelişme Safhası

• Alınacak besinlerin kalitesi, vücudunuza oranla alacağınız proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve gerekli dinlenme ile mikro travma, kas büyümesiyle sonuçlanır. Tabii ki bu büyümeden önce bir strese girer, bu hücre seviyesindeki stres, kendi içinde bölünerek gelecek streslere karşı koymak için daha çok liflere ayrılarak kuvvetlenir, büyür.

• Bütün bu anlattığım çalışmalarda kaliteli, ancak sizin adalenizi hareketi yarıda kesme (break-in) seviyesine getirmeyecek derecede esneme ve sonunda “hareketin zirvesi, en üst noktası (peak)” seviyesinde sıkıştırma yapmalısınız.

• Birçok çalışanı göreceksiniz: Bir kilonun kaldırmasına, bağırmalarla, sadece ve sadece o ağırlığın kaldırılmasına dikkat edilirken o ağırlığın indirilmesinde hiçbir kalite göremezsiniz. Adalenin büyümesinde, şekillenmesinde iki evre (phase) de çok önemlidir, sadece biri değil, hele hele onu bir ağırlıkçı gibi “kaldırmış olmak için kaldırmak” hiç değil.

Kas inşası (recuperation) yani gelişme safhası, antrenmanlar kadar hatta daha da önemlidir. Şayet antrenman gelişmenize %30-40 civarında etki ediyorsa, gelişme safhası yani “toparlanma, telafi etme, (recuperation)” %60-70 civarındadır. Mutlaka; iyi vakit geçirin, kaliteli hayat yaşayın, hiçbir zaman ilaç kullanmayın, ayrıca istirahat ve iyi beslenme de şart. İçki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun. Adalenize koyduğunuz aşırı stresi, onun ne kadar büyümeye ihtiyacı olduğunu düşünün ve şu anda kendisine daha başka hiç bir negatif unsur eklemeyin. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız etrafınızdakiler tarafından o kadar çabuk hissedileceksiniz.

Kalın sağlıcakla.

(2010 Edward E. Eksi® All rights reserved.)

Bu yazı kanunen tescillenmiştir.

loading...
  • says

   High replerde saniye muhim degil, 12-15 arasinda surekli sikistirma ile yapilan bu calismalar adelenizde yanma hissine sebep olarak fast twitch adelelerini ortaya cikarir. 10 uncu tekrardan sonra 3-5 saniye (rest-pause) dinlenme yaparak 15 i tamamliyabilrsiniz. En az 12-15 kaldirabileceginiz kiloyu siz sececeksiniz. Ayrica sakin tekrarlarin tamamini dusunmeyin, yaptiginiz o andaki tekrara konsantre olun.

 1. Mikail says

  Çok güzel bir yazı olmuş.Benim birkaç sorum var ama bu sitede o sorularımla alakalı bir yazı bulamadım.
  Bildiğinizi düşünerek size sorucam. Çarşıda falan vucut yağını ölçen cihazlar var bunlara güven oluru mu? Bir de bu alete göre boyum :181 cm , kilom :80 kg , yağlılık :%30 ,yağ miktarı :24 kg ,vucut kitle endeksi : %24 bu sonuçlar için ben yağ miktarını nasıl ,ne kadarını ne kadar sürede azaltabilirim? not: spor yapma imkanım var.Asıl sormak istediğim 10 kilo yağı ne kadar sürede eritebilirim bunlar kas olurmu?

 2. Oktay says

  Gerçekten güzel yazı. Hocam statik kuvvet çalışmalarına örnekler verebilir misiniz? Daha önce zincirle patlamalı kuvvet çalışmalarımız oldu. Yüksek oradan güç artışı oldu ancak bu çalışma sisteminde kendi içerisinde kasılan liflerin mantığını tam olarak çözemedim. Teşekkürler.

  • says

   Degerli Oktay KardesimI Isometric olarak da nitelenen bu calismalar adalenin buyumesinden ziyade onun “Merkezi Sinir Sistemine” yaptigimiz etki ile dayanikliligini arttirdigimiz calismalardan ibarettir. Kendi icinde kasilan adelede tondan ziyade “hypertrophy” yani buyume soz konusu degildir, cok eski yillardan beri yapilagelen bu calismalari artik, sprinterler, boksorler, karateciler, bilek gurescileri, futbolcular dahi kullaniyor. Joint’lerden ve tendonlardan izole ettigimiz gucun tamami ile adelede toplanmasina sebep olan bu calismalarda en dikkat edecegin husus tansiyonu cikarma egilimi olabilecegi icin isolasion sirasinda nefes alis ve verislerini hic birakmamandir. Ayrica hareketlerin en yukarda ve en asagida oldugu sirada agirliklari bir sure tutarak (30 saniyeden az) yapacagin eklerle statik calismalarin faydalarini daha da arttirabilirsin. Adelenin “threshold” una buyuk etki eden bu calismalari mutlaka agirlik calismalari ile tamamlamak sureti ile daha buyuk olculere ve kilo kaldirmalara taban olusturabilirsin. Bizi daha iyi bir kondisyona hazirliyan, oncelikle beynimize yuksek adele gerilimi ve dayanikliligi yazan bu calismalarin faydalari yuksek tekrarlarla yapilacak agirlik calismalarinla tamamlarsan yaptigin sporda cok ileri gidecegini garanti edebilirim. Umarim yardimci olabildim.

 3. Onur says

  “Hızlı kasılan (fast twitch) adalelerimiz genellikle ince ve küçüktürler, mutlaka yüksek tekrarlar ve hızlı-orta hızda tekrarlar ile çalıştırılmalıdırlar. ”
  Hocam bu ifadede bir çelişki olabilir mi? Çabuk kasılan adaleler, düşük sayıda tekrar ile uyarıldıkları için “Max. ağırlık, Min. tekrar” mantığıyla çalıştırılmaları gerekmez mi? Teşekkürler.

  • says

   Degerli Onur kardesim, evet oyle gozukuyor ancak yazimdaki twitch kelimesi sanirim yanlis tercume edildi kasilma degilde asil manasi “kipirdama” veya “harekete gecmek” olmasi gerekir.
   Dolayisi ile “fast twitch” yani cabuk harekete gecen adeleler bu adeleler iclerindeki clycogen ile bu hizli hareketlerini gerceklestiriyorlar. Yuksek tekrar bu adeleler icin gerekli cunku bu is yaratilmislar, sadece yuksek seviyedeki calisma ile uyarilabilirler. “Slow twitch” adelelerimiz ise oksijen kullaniyorlar ve kuvvet ve dayanikli olmamizi sagliyorlar, agir kilolar ve agir tempo ile calistirilmasi gerek ancak ancak ikisinin de sonunda vucudumuza yaptigi etki ayni sadece katilma oranlari degisik. Yaptigimiz her harekette iki adele cesidi de kendi icinde harekete katilmaya calisiyorlar, diyelimki bench press yapiyorsun, ve adelen yoruldu, derhal slow twitch harekete geciyor ve hareketi tamamlamana yardimda bulunuyor. Umarim seni aydinlattim, tekrar sorularin olursa beklerim. erdal eksi

   • mehmet says

    hocam ben hızlı kasılan kas liflerini çalıştırmanın miyofibrilleri çalıştırmak oldugundan  ve bu nedenle max ağırlık min tekrar ile çalıştırılmalarının daha doğru oldugunu biliyordum belki calves hariç , ilginiz için teşekkürler

   • aykut says

    hocam bu hızlı ve yavaş kasılan kaslar konusunda kafamı karıştırdın hangi adeleler nasıl çalıştırılmalı kısmında bi yanlışlık olmalı orayı biraz inceleye bilirmisiniz. Hızlı kasılan kaslar ince ve küçüktür yavaş kasılanlar büyük kaslardır demişsiniz. Yavaş kasılan kasları anlatırken maratoncular bu kasları kullanır demişsiniz ben hiç büyük kasları olan iri yarı bir maratoncu görmedim daha ziyade sprinterler iri yarı oluyor fakat bunların kasları yavaş kasılıyorsa nasıl hızlı koşuyorlar biraz karışıklık olmuş sanki sizin çok bilgili bulduğumdan dolayı çalışma sistemimi değiştirmek üzereyim sizin anlattıklarınıza dayanarak ama mantıksız geldi biraz aydınlatırmızınız. Teşekkür ederim şimdiden.

 4. aykut says

  Hangi adeleler nasıl çalışır ? kısmında hızlı ve yavaş kasılan kasların yerleri değişik yazmışsınız galiba yanlışlıkla anlattıklarınızla uyuşmuyor. Bunun dışında gerçekten de benim bugüne okuduğun en güzel ve durumu netçe anlatan yazı. Ben de çok araştırma yaptım okadar araştırma yapacağıma bu yazıya denk gelseymişim diğer yazıları okumaya gerek kalmıcakmış. Teşekkürler.

  • says

   Değerli kardeşim: yazılarımda çoğunluğu ingilizce olarak kullandiğim terimlerin çoğunlukla Türkçe karşılıği hem yok hemde tam karşılığı yok, sağolsun BodyTR yazılarıma yardımcı olurken sanırım “kasılma” karşılığını kas olarak yerleştirdiği için yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Yazıyı tekrar elden geçirdim ve sana gönderiyorum: başlıkların bu bölümde yanlış yerleştirildiğinin farkına vardığın için teşekkür ederim.

   Yavaş kasılan (slow twitch) adalelerimiz genellikle ince ve küçüktürler, mutlaka yüksek tekrarlar ve hızlı-orta hızda tekrarlar ile çalıştırılmalıdırlar. Bu adalelerimizin en yoğun bulunduğu bölgelerin başlıcalarından birkaçı: baldırlar (calves), pazular (biceps), arkakollar (triceps), önkollar (forerarms), karın bölgesi (abdominal), omuzlar (shoulders). Bu adalelerimizi “konsantrik evre (concentric phase)”de orta ve yüksek hızda 10-15, yani yüksek tekrarlarla çalıştırmamız gerekir, baldır (calf) çalışmaları her zaman “öncelikli antrenman (priority training)” içine alınmalı her çalışma gününün en önüne eklenmeli ve 20-25 tekrardan az olmamak şartı ile çalıştırılmalıdır.

   Hızlı kasılan (fast twitch) adalelerimiz ise genellikle büyük adalerimiz olan boyun (neck), bacaklar (legs), sırt (back) ve göğüs (chest) bölgesinde daha yoğun olarak yerleşmiş olan adalelerimizdir. Ancak yine tekrar ediyorum: İki adale fiber çeşidini de içinde taşıyan bu gruplar yavaş ve orta (slow-moderate) hızda 15-17 tekrarla ve hafif kilo ile “piramit” olarak çalıştırılmaya başlanmalı, kilo arttırılırken tekrar sayısı 5-6’ya kadar azaltılmalı ve bu arada “eksantrik evre (eccentric phase)” yani negatiflere daha iyi karşılık veren ve büyüyen bu adalelerin yavaşca, gererek ve yedirilerek çalıştırılmasına dikkat edilmelidir. Bu bölgelerdeki adalelerimizin hem dezavantajlı hem de avantajlı yanları vardır, yavaş ölçü kazanırlar ancak yavaş da ölçü kaybederler.

 5. yucel karataş says

  Hocam ellerine sağlık demekten başka bir şey diyemiyorum.Böyle bilgileri sizlerin sayesinde bulabiliyor olmak çok mutluluk verici.Hali hazırda net’ te  bir benzerine daha rastlamadığım tabiri caizse kuşe kağıdına basılı dergi kıvamında ki bu sitemizi canı yürekten kutluyorum.İyi ki buradayım diyorum her siteye girdiğimde..Sizin yazdığınız tüm yazıları takip ediyorum.
       Ama aklımı karıştıran bir sorulara cevap olması için göğüs = yavaş,  omuz =hızlı, biceps =yavaş V.s şeklinde yazabilirmisiniz lütfen.Cevabınızı dört gözle bekliyorum.Teşekkürler şimdiden..

 6. yucel karataş says

  Hocam özellikle omuz çalışırken eskiden yana açış, öne açış hareketlerini max kaldırdığım ağırlığın  %65 i ne kadar girmeye çalışıyordum.Bayağı verimsiz bir çalışma gibi geliyordu bana .Sonra sizin yazınızı okuyup az ağırlık-çok tekrar girmeye başladım.Ve sonuç olarak omuzlarım salondaki arkadaşlarımdan çok daha fazla gelişti.Hatta vücudumun en fazla gelişen yerleri omuzlarım oldu desem yeridir.Yaşım 32.Elime aldığım ağırlık 2,5 – 4  kilo yaptığım tekrar ise 30-50.Tabi bu arada shoulder preste klasik şekilde ağır giriyorum piramit şeklinde.
         Yazılarınızı okumak keyif verici.İnşallah yukarıdaki soruya cevabınızı bekleyen bu öğrencinizi sevindirirsiniz.Saygılarımla

  • says

   Değerli Kardeşim Yücel: Omuz vücuttaki triceps adlesinden sonra üç başlı olan iki adeleden birisi. ön, yan ve arka omuz diye ayrılıyor. Onu izole ederek çalıştırman bir hayli tecrübe ve sabır isteyen bir olay ve sanırım sen bunu yakaladın ve başarılısın, devam et. Kesinlikle ağır kiloya ihtiyaç yok, hatta preste bile. Önce boş olarak bir dene ve adelenin nerede kasıldığını bul. Her insan ın duruşu, kaldırma acısı cok değişik, bu çalıştırdığımız adeleyi de etkiliyor, bu nedenle bulduğun acıyı en az kılo ile dene ve göreceksinki omuzların şişecek. Oray kan gondermek cok akilli calisma gerektiriyor. Konsantre çok önemli. BB de bu sporu bırakmanın yüzde 90 i omuz sakatlıklarından geliyor, çünkü bir kere sakatlandığın taktırde artik hic bir hareket yapamıyorsun, ne bench press ne kol nede back, iyilşmesi için en az 8-9 aya ihtiyacın var, şayet tendon koparsa bu spora elveda, ayrıca vücuttaki en küçük adele parçalarından biri, hele hele anatomisini bir incelediğinde orada nasıl durduğuna sen bile şaşarsın, bir mucize diyebilirim. Omuz adeleleri 50%-50% fast ve slow twitch adeleri ile kaplı yani hafif-orta bir ağırlık ve 10-12 den az olmayan bir tekrar sayısına gerek var. Umarım yardımcı olabildim, kal sağlıcakla. erdal

 7. aykut says

  “”Şayet hareketlerinizi sadece ve sadece düşük tekrar (low rep) veya yüksek tekrar (high rep) olarak yapıyorsanız mutlaka öteki fiber grubunu ihmal ediyorsunuz demektir. Mesela sadece 2-5 tekrar yapan vücutçular bu esnada yavaş kasılan (slow twitch) adalelerini ihmal ediyorlar demektir. Aynı şekilde, bütün hareketlerinizi makinelerde veya süratle yapıyorsanız, bu seferde hızlı kasılan (fast twitch) adalelerinizi ihmal ediyorsunuz demektir.””

   Hocam merhabalar, burada hareketleri süratle yaparsanız hızlı kasılan kasları ihmal edersiniz yazmışsınız 6-8 saniye içerisinde bütün kuvveti harcamaya dayanan çalışma sisteminde örnek bench press te ağır kiloyla 4-6 tekrarı olabildiğince hızlı yapıp 6-8 saniye de tamamlayama çalıştığımızda hızlı kasılan kaslarımı yoksa yavaş kasılan kaslarımızı mı çalıştırıyoruz orada kafam karıştı kusuruma bakmayın. İyi günler

Bir Cevap Yazın