Vücudumuzdaki Tüm Kasların Adları

 

Vücudumuzdaki kaslar, iskelet kasları, çizgili kaslar, bedenimizdeki tüm kaslar, insanın tüm kasları, kasların listesi, vücut kaslarının alfabetik listesi gibi konular hakkında olup anatomi, spor ve sağlıklı yaşam konularıyla ilgili olan bu yazıda kullanılan telif haklarıyla korunan görseller: Jonathan Urch ve Fardoe Ruitenberg Creative Commons lisanslarına uygun olarak kullanılmıştır.

 

 

 


 

İnsan Vücudundaki İskelet Kaslarının Alfabetik İsim Listesi

 

 

Yazan: İlşad Özkan

Zinde Türkiye’yi ilk yayınladığımda (o zamanlar sadece BodyTR idik) biraz aceleyle ve biraz da cahil cesaretiyle bir yazı yazmıştım: Vücudumuzdaki Kaslar. Bu yazının yetersizliğinin o dönem farkındaydım ve daha iyilerini yazmak nasip olsun dileğindeydim. 2009’da yazılan o yazının yetersizliği beni sürekli rahatsız etti çünkü fizyolojik ve anatomik olarak daha iyi yazılara ihtiyaç olduğunu biliyorum. Aradan geçen üç sene sonunda kendimi anatomi dersinin (haftada sadece iki saat de olsa) verildiği bir üniversite sıralarında buluverdim. Anatomi hakkında ne kadar sathi bilgiye sahip olduğumu görünce hem üzüldüm hem de bir deryayla karşı karşıya olduğumu görüp sevindim, sevindim çünkü öğrenecek daha çok şey vardı… Ancak okuldaki ders saati yetersizliği ve diğer derslerin yükü dolayısıyla temelimi bile doğru düzgün atamadım okulda. Bunun üzerine dönem arasında derhâl ulaşabildiğim onlarca İngilizce anatomi kaynağına ulaşıp bunları edindim, gerçekten de alanında nam salmış harika çalışmalar bunlar. Ancak henüz İngilizcem de başlangıç seviyesinde olduğundan, bu sefer maddi durumum elverdiği ölçüde anatomiyle ilgili Türkçe kitaplar satın aldım. Ne yazık ki elimde İngilizcesi bulunan enfes anatomi kitaplarının Türkçesi yüz milyonlarca lira ve ben bunlar yerine daha mütevazı olanlarıyla yetindim. Şu an çok mutluyum ve önümüzdeki yıllar da Allah izin verirse bu güzel bilimde kendimi ilerleteceğim.

Alfabetik bir kas listesi yapma fikri, öteden beri aklımda olan “vücut bölgelerine göre kas ve hareket listesi” yapma fikrimden kaynaklanıyordu. İşlevsel olan ve sporda dikkate alıp üzerine eğilebileceğimiz her türlü kası ve ilerleyen zamanlarda da bunlara yönelik izole ve kompleks hareketleri listeleyeceğiz kısmet olursa. İşte bu yazı da bana önemli bir projenin gerçekleşmesi için küçük ama önemli bir adım oluyor.

İlk başta Netter’s, Gray’s ve Sabotta gibi belli başlı anatomi kitaplarını becerebildiğim kadar tarayarak kasları not etmeye başladım. Açıkçası bu umduğum kadar kolay olmuyordu ve yavaş ilerliyordum. Ancak tam da bu noktada, daha önce almama rağmen göz atma fırsatımın olmadığı Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination adlı kitap imdadıma yetişti. Bu kitap ihtiyacım olan tüm fonksiyonel kasların ve fazlasının alfabetik listesini içeriyordu ve yazıldığına göre benimkinden daha kapsamlı bir kaynak taraması yapılmıştı. Önce kendi elimdeki listeyle bu listeyi karşılaştırarak ne derece kapsamlı olduğunu anlamaya çalıştım, biraz detay takıntısı olan biri olduğumdan, elimdeki listeyi sağlıyorsa iyi bir liste olduğuna karar verecektim. Açıkçası, liste beklediğimden de iyi çıktı ve benim tüm notlarımı kapsadığı gibi fazlasını da sunuyordu. Sanıyorum ki her seviye doktorun, fizyoterapistin, antrenörün ve sporcunun ihtiyacını karşılayacak eksiksiz bir alfabetik kas isimleri listesi bu. Elbette tıp alanlarında eğitim alanların bu listeye ihtiyacı olmayacaktır ancak kim bilir, belki bir gün onların da işine yarar?

Bu yazıdan sonra aynı listeyi bu sefer bölgelere göre yapmam gerektiğinde bölgelere göre sınıflandırırken iyi bir öğrenme egzersiz yapacağımdan bu listeyi tekrardan bölgelere göre kendim ayırdım ve onu da ayrıca yayınladım (zorlandığım bazı yerlerde aynı kitaptan kopya çektiğimi ve sonunda da sağlamayı yapmak için listemi kitaptan teyit ettiğimi söylemeliyim). Özellikle bölgelere göre ayrılmış kas isim listesinin sporculara ve antrenörlere yol göstereceği inancındayım zira özellikle performans sporlarında çalışma yapanlar majör kaslar kadar minörlerin de önemini bilirler. Bir sonraki hedefim her işlevsel kasın işlevlerini sizlerle paylaşmak ve kafamdaki büyük projenin bir parçasını daha tamamlamak. Bu attığım temelin Zinde Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğuna inanıyor ve bu küçük başarının mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra da anatomi öğrenme serüvenimde elde ettiğim yemişleri sizlerle –ve yazılı kısımdan sonra görsel yönden de desteklemeye çalışarak– paylaşmaya devam edeceğim. Bu sayede hem başkalarına yardımcı olma şansını elde etmiş olacak hem de kendim daha iyi öğrenmiş olacağım. Konu buraya gelmişken anatominin anadili sayılan Latinceden bir özdeyişi de hatırlatmadan geçemeyeceğim, ne demişler: Docent bis docetur! (Öğreten iki kez öğrenir!)

 


 

Çizgili İskelet Kaslarının Alfabetik Tam Listesi

 

 

Bölgelere göre yapılan liste için şu yazımızı okuyunuz: Vücudumuzdaki Kasların Bölgelere Göre İsim Listesi

A Harfiyle Başlayan Kaslar

Abductor digiti minimi (el)
Abductor digiti minimi (ayak)
Abductor hallucis
Abductor pollicis brevis
Abductor pollicis longus
Adductor brevis
Adductor hallucis
Adductor longus
Adductor magnus
Adductor pollicis
Anconeus
Auriculares
Articularis genus

B Harfiyle Başlayan Kaslar

Biceps brachii
Biceps femoris
Brachialis
Brachioradialis
Buccinator
Bulbospongiosus

C Harfiyle Başlayan Kaslar

Chondroglossus
Coccygeus
Corachobrachialis
Corrugator supercilii
Cricothyroid (Cricothyroideus)
Cremaster

D Harfiyle Başlayan Kaslar

Deltoid (Delteoideus)
Depressor anguli oris
Depressor labii inferioris
Depressor septi
Diyafram
Digastric (Digastricus)

E Harfiyle Başlayan Kaslar

Epicranius
Extensor carpi radialis brevis
Extensor carpi radialis longus
Extensor carpi ulnaris
Extensor digiti minimi
Extensor digitorum
Extensor digitorum brevis
Extensor digitorum longus
Extensor hallucis longus
Extensor indicis
Extensor pollicis brevis
Extensor pollicis longus

F Harfiyle Başlayan Kaslar

Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Flexor digiti minimi brevis
Flexor digiti minimi brevis
Flexor digitorum brevis
Flexor digitorum longus
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superficialis
Flexor hallucis brevis
Flexor hallucis longus
Flexor pollicis brevis
Flexor pollicis longus

G Harfiyle Başlayan Kaslar

Gastrocnemius
Gemellus inferior
Gemellus superior
Genioglossus
Geniohyoid (Geniohyoideus)
Gluteus maximus
Gluteus medius
Gluteus minimus
Gracilis

H Harfiyle Başlayan Kaslar

Hyoglossus

I (küçük “i”) Harfiyle Başlayan Kaslar

Iliacus
Iliacostalis cervicis
Iliacostalis thoracis
Iliacostalis lumborum
Inferior pharyngeal constrictor (Constrictor pharyngis inferior)
Inferior longitudinal (dil) (Longitudinalis inferior)
Infrahyoids (Sternothyroid + Thyrohyoid + Sternohyoid + Omohyoid)
Infraspinatus
Intercostales externi
Intercostales inferni
Intercostales intimi
Interossei, dorsal (el) (Interossei dorsales)
Interossei, dorsal (ayak) (Interossei dorsales)
Interossei, palmar veya volar (Interossei palmares)
Interossei, plantar (Interossei plantares)
Interspinales cervicis
Interspinales thoracis
Interspinales lumborum
Intertransversarii cervicis
Intertransversarii thoracis
Intertransversarii lumborum
Ischiocavernosus

L Harfiyle Başlayan Kaslar

Lateral cricoarytenoid (Cricoarytenoideus lateralis)
Lateral pterygoid (Pterygoideus lateralis)
Latissimus dorsi
Levator ani
Levator anguli oris
Levator labii superioris
Levator labii superioris alaeque nasi
Levator palpebrae superioris
Levator scapulae
Levator veli palatini
Levatores costarum
Longissimus capitis
Longissimus cervicis
Longissimus thoracis
Longus capitis
Longus colli
Lumbricales (el) (Lumbricals)
Lumbricales (ayak) (Lumbricals)

M Harfiyle Başlayan Kaslar

Masseter
Medial pterygoid
Mentalis
Middle pharyngeal constrictor (Constrictor pharyngis medius)
Multifidi
Musculus uvulae
Myloyhoid (Myloyhoideus)

N Harfiyle Başlayan Kaslar

Nasalis

O Harfiyle Başlayan Kaslar

Oblique arytenoid (Arytenoides obliquus)
Obliquus capitis inferior
Obliquus capitis superior
Obliquus externus abdominis
Obliquus inferior oculi
Obliquus internus abdominis
Obliquus superior oculi
Obturator externus (Obturatorius externus)
Obturator internus (Obturatorius internus)
Occipitofrontalis
Omohyoid
Opponens digiti minimi
Opponens pollicis
Orbicularis oculi
Orbicularis oris

P Harfiyle Başlayan Kaslar

Palatoglossus
Palatopharyngeus
Palmaris brevis
Palmaris longus
Pectineus
Pectoralis major
Pectoralis minor
Peroneus brevis
Peroneus longus
Peroneus tertius
Piriformis
Plantaris
Platysma
Popliteus
Posterior crycoarytenoid (Crycoarytenoides posterior)
Procems
Pronator quadratus
Pronator teres
Psoas major
Psoas minor
Pyramidalis

Q Harfiyle Başlayan Kaslar

Quadratus femoris
Quadratus lumborum
Quadratus plantae
Quadriceps femoris (Resctus femoris + Vastus intermedius + Vastus medialis longus + Vastus lateralis ve de bir görüşe göre + Vastus medialis oblique)

R Harfiyle Başlayan Kaslar

Rectus abdominis
Rectus capitis anterior
Rectus capitis lateralis
Rectus capitis posterior major
Rectus capitis posterior minor
Rectus femoris
Rectus inferior
Rectus lateralis
Rectus medialis
Rectus superior
Rhomboid major (Rhomboideus major)
Rhomboid minor (Rhomboideus minor)
Risorius
Rotatores cervicis
Rotatores lumborum
Rotatores thoracis

S Harfiyle Başlayan Kaslar

Supraspinatus
Salpingopharyngeus
Sartorius
Scalenus anterior
Scalenus medius
Scalenus posterior
Semimembranosus
Semispinalis capitis
Semispinalis cervicis
Semispinalis thoracis
Semitendinosus
Serratus anterior
Serratus posterior inferior
Serratus posterior superior
Soleus
Sphincter ani externus
Sphincter urethrae
Spinalis capitis
Spinalis cervicis
Spinalis thoracis
Splenius capitis
Splenius cervicis
Sternocleidomastoid (Sternocleidomastoideus)
Sternohyoid (Sternohyoideus)
Sternothyroid (sternothyroideus)
Styloglossus
Stylohyoid (Stylohoideus)
Stylopharyngeus
Subclavius
Subcostales
Subscapularis
Superior pharyngeal constrictor (Constrictor pharyngis superior)
Superior longitudinal (dil) (Longitudinalis superior)
Supinator
Suprahyoids (Mylohyoid + Stylohyoid + Geniohyoid + Digastric)

T Harfiyle Başlayan Kaslar

Temporalis
Temporoparietalis
Tensor fasciae latae
Tensor veli palatini
Teres major
Teres minor
Thyrohyoid (Thyrohyoideus)
Thyroarytenoid (Thyroarytenoideus)
Tibialis anterior
Tibialis posterior
Transverse lingual (Transversus linguae)
Transversus abdominis
Transverse arytenoid (Arytenoideus transversus)
Transversus menti
Transversus perinei profindus
Transversus perinei superficialis
Transversus thoracis
Trapezius
Triceps brachii

U Harfiyle Başlayan Kaslar

Uvula (Musculus uvulae)

V Harfiyle Başlayan Kaslar

Vastus intermedius
Vastus medialis longus
Vastus medialis oblique
Vastus lateralis
Vertical lingual (Verticalis linguae)

Z Harfiyle Başlayan Kaslar

Zygomaticus major
Zygomaticus minor

Bu yazı kanunen tescillenmiştir.

loading...

Yorumlar

4 Yorum - "Vücudumuzdaki Tüm Kasların Adları"

Bildir

Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Kemal Siren
4 yıl 8 ay önce

Ilsad yazi icin tesekkurler, eline saglik. Anatomi-fizyoloji hakikaten de dipsiz okyanus gibi. Genel manada ogrenmek bir yana, kucucuk bir kismi hakkinda bile yillarca surecek arastirma yapilabilir. Her konu aslinda oyle ya…

Iphone kullananlar ve bu kaslarin yeri-islevi meselesine merakli olanlar icin bir app var; “Learn Muscles”. Kullanimi cok kolay ve mantikli, kaslarin cikis-baglanti noktalarini, agonist/antagonist kaslari ve islevlerini kisaca acikliyor. Resimler falan.. 

Kısmetse daha kapsamlısını hazırlarız, sağol Kemal abi 🙂

3 yıl 7 ay önce

bu uğraşınız için sizi tebrik etmek istedim   ,bir pilates eğitmeni ve anatomi öğrenmeye çalışan biri olarak  faydalanacağım bir kaynak  yaratmışsınız  teşekkür ederim .

Sağolun Sedef Hanım, bu yazı ne ki, gönlümde yatanları bir yayınlasam o zaman bize değil teşekkür, plaket verirsiniz inşallah 🙂

wpDiscuz